18.06.2012 - 'KETMAK Kazakhstan' şirketimiz kuruldu

Zengin maden yataklarına sahip olması itibarıyle Maden atıksularının arıtılması ve maden zenginleştirme konularındaki teknoloji ve bilgi birikimimizi kullanabileceğimiz büyük bir potansiyel olan Kazakistan’daki çevre problemlerine çözüm üretmek amacıyla Ketmak Grup Şirketlerine bağlı olarak yerel ortaklarla birlikte “KETMAK Kazakhstan” şirketi kurulmuştur.