Fiziksel Atık Su Arıtma Tesisleri

Maden ve doğaltaş sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandığı proses suyunu sisteme geri kazandıran fiziksel arıtma sistemleri kurmak Ketmak’ın sunduğu hizmetlerin başında gelmektedir. Fiziksel arıtma, atık suda bulunan çökelebilen, yüzebilen değişik boyutlardaki katı maddelerin, çözünmüş organik ve inorganik maddelerin uzaklaştırılması amacıyla uygulanan işlemleri kapsamaktadır.