Tikiner Sistemleri

Tikiner, şlam içinde askıda bulunan katı maddelerin önemli bir kısmının çökelmesi sonucu içinde yalnız kolloidal parçacıkları kalan, kısmen temizlenmiş suyu bütün çevreden taşırıp, suyun tekrar prosese dönmesini sağlayan, çöken iri parçaları eğik tabanındaki sıyırıcı kanatları ile merkez kısmına nakledip oradan bu çökeltinin ayrı olarak alınmasına yarayan büyük çaplı silindir şeklindeki (havuz) tesistir.
Üretimini yapmış olduğumuz yoğunlaştırma üniteleri (tikiner) çamurun içindeki sıvının bir miktarının alınması ile içindeki katı madde miktarının arttırılmasını sağlar. Tikinerlar toplam çamur miktarını önemli oranda azaltabilmekte ve buna bağlı olarak gereken arıtma tesisi için ebatları da azaltmaktadır.
  • Çamurun davranış şekline (karakteristiğine) göre değişen çap ve yüksekliklerde tank üretimlerimiz mevcuttur.
  • Sıyırıcı kanatlarda kendi imalatımız olan özel redüktörlerle 500 mm’ye kadar kaldırma hareketi sağlanabilir.
  • Özel otomasyon yazılımımız sayesinde çamur yoğunluğuna karar verilerek sadece istenilen yoğunluğa ulaşmış çamur tanktan atılır.