Biyolojik Arıtma Sistemleri

Organik kirleticilerin uzaklaştırılması için en etkin yöntemlerden biri biyolojik arıtmadır.
Biyolojik arıtma, atık suyun içerisinde askıda veya çözünmüş olarak bulunan organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanması ve çökelebilen biyolojik floklarla sıvının içerisinde kalan atmosfere kaçan sabit inorganik bileşiklere dönüşmesidir.
Biyolojik arıtma sistemleri değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Ortamdaki oksijen durumuna göre Aerobik ve Anaerobik olarak sınıflandırılan bu sistemler, kullanılan mikroorganizmaların sistemdeki durumuna göre Askıda ve Biyofilm prosesleri olarak da sınıflandırılabilirler. Sistemdeki bakteriyel performans; artan kapasite, değişen hava sıcaklıkları, ipliksi gibi istenmeyen türlerin üremesi, ekipman arızaları, değişen pH, tuzluluk, yüksek yağ, bakteriler üzerinde toksik etki oluşturabilecek klorlu bileşikler veya petrokimyasal ağır organiklerin arıtma tesisine girişinin kontrol edilememesi gibi işletme problemlerinden etkilenir.

Biyolojik Arıtma Uygulamaları:

 - Paket Arıtmalar: Paket arıtma taşınabilir özellikte kompakt olarak tasarlanmış arıtma tesisidir. Evsel nitelikli biyolojik atıksular için dizayn edilen bu üniteler SBR olarak tanımlanan ileri proses teknolojisinin PLC otomasyon sistemi ile mekanik sistemin tam otomatik olarak çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Kompakt tasarım, kurulum kolaylığı gibi özellikler nedeniyle paket arıtma denilmektedir. Şantiye, yazlık site, toplu konutlar, fabrikalar, alışveriş merkezleri, okullar, askeri birlikler ve kamplar, dinlenme tesisleri gibi bir çok farklı alanda evsel atıksuların arıtımı için kullanılan sistemlerdir. Uzun ömürlü ve ekonomik olan bu sistemler kurulum kolaylığı ve otomatik çalışma özelliği ile alternatifi bulunmayan sistemlerdir.

- Kentsel Arıtmalar: Büyük yerleşim birimlerinin kanalizasyon sularının bir sistemde toplanarak biyolojik olarak arıtılıp bertaraf edildiği büyük ölçekli arıtma projeleridir.