Sedimantasyon Tankları

Dengeleme havuzunda toplanan kirli su bu havuzda bulunan dalgıç pompa vasıtasıyla belli periyotlarda sedimantasyon tankına basılır. Basım sırasında verilen dozlama (flokulant) ile kirli suda bulunan partiküller ayrışarak ağırlaşan kirli partiküller normal çökme hızından çok daha süratle çökerek konik kısımda toplanır; üst kısımda toplanan temiz su ise yan tarafta bulunan temiz su tankına geçer.

      * Talebe göre değişen boyutlarda sedimantasyon tankı üretimlerimiz gerçekleşmektedir.