Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri

Evsel atık suların biyolojik yöntemlerle deşarj yönetmeliklerine uygun olarak arıtılmasını sağlayan atıksu arıtma tesisleri kurmak Ketmak’ın sunduğu hizmetlerin biridir. Organik kirleticilerin uzaklaştırılması için en etkin yöntemlerden biri biyolojik arıtmadır. Biyolojik arıtma, atık suyun içerisinde askıda veya çözünmüş olarak bulunan organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanması ve çökelebilen biyolojik floklarla sıvının içerisinde kalan atmosfere kaçan sabit inorganik bileşiklere dönüşmesidir.