Kalite Politikamız

Varoluş Amacımız:
-    Kaliteli ve çevre dostu ürün ve hizmetler sunmak
-    Doğal su kaynaklarının tüketimini azaltacak sistemler sunmak
-    Çevreye zarar veren endüstriyel ve evsel deşarjları önlemek
-    Markamıza bağlı müşteriler yaratmak
-    Müşterilerimiz, toplumumuz ve çalışanlarımız için ölçülebilir yararlar sağlamak
-    Geçmiş bilgi ve tecrübesini günümüz bilgi ve teknolojisi ile birleştirerek, rekabetçi işleme yöntemleri geliştirmek-kullanmak
-    Türkiye’deki sektörel standartları iyileştirmek
-    Türkiye ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmak

Şirket Hedefi:
-    5 yıl içerisinde Türkiye’deki tüm madencilerin tercih ettiği bir marka olmak
-    10 yıl içerisinde Dünya madencilerinin tercih ettiği bir marka olmak

Kalite Politikamız:
-    Kalitesi ile müşterilerimizin,
-    Verimliliği ve rekabet gücü ile hissedarlarımızın,
-    Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızın,
-    Çevre duyarlılığı ve yasal düzenlemelere uyması ile toplumun
ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işe yeni değerler eklemektir.

Yaklaşım:
-    Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gerekli yönetim sistemini kurmak
-    Müşteri, üretici, tedarikçi, çalışan ve hissedarlarımızın ve toplumun ürünlerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili ihtiyaç ve beklentilerini saptamak ve ölçmek
-    Hatasız süreç tasarımında yoğunlaşmak
-    Her süreçteki çevrim sürelerini ve değişkenliği azaltmak
-    Başarı göstergelerini sürekli iyileştirmek
-    Çalışanların şirketin işleyişine katılımını teşvik etmek ve takım çalışmasını özendirmek
-    Çalışanlarımızın firma amaç ve hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlamak

Kalite Hedeflerimiz:
-    Sürekli iyileştirmelerle maliyetleri düşürmek
-    Kötü kalite maliyetini azaltarak sağlanan kazançları her yıl arttırmak
-    Kurumsal ve teknolojik yenilikleri her yıl yapmak
-    Süreçleri kademeli olarak birleştirmek
-    Müşteri memnuniyetini her yıl arttırmak
-    Her yıl karlılık hedefini aşmak