Laboratuvar Çalışmalarımız

Bir tesisin projelendirme işlemi tesisten atık su numunesi almakla başlar. Laboratuvar ortamında atık suya Jar test uygulanarak AKM değeri ve uygun dozlama tipi belirlenir, daha sonra pilot filtrepres ünitelerinde yapılan denemeler neticesinde elde edilen teknik veriler, Ketmak’ın mühendislik ofisinde en uygun proje haline dönüştürülür. Projeye en uygun makine ve ekipmanların seçimi laboratuvar ve pilot ünite çalışmalar ışığında gerçekleştirilir.